Home page > Aktuality > Nasazení vojáci v Moravskoslezském kraji museli zabezpečit kompletní chod Dětského domova v Řepištích

Nasazení vojáci v Moravskoslezském kraji museli zabezpečit kompletní chod Dětského domova v Řepištích

Na základě nařízení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky byli dne 9. 12. 2020 vysláni 2 příslušníci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové do Dětského domova blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích, aby plnili roli pedagogů. Další 4 vojáci ze 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, kteří mají na starosti logistickou podporu a pomoc při péči o děti přijeli do Řepišť už o den dříve.

Chod Dětského domova v Řepištích je běžně zabezpečen 10 zaměstnanci a je v něm momentálně realizována ústavní výchova 7 svěřenců. 9 z 10 zaměstnanců bylo současně pozitivně testováno na SARS-CoV-2  a uznáno dočasně práce neschopnými. Rovněž i všech 7 svěřenců bylo pozitivně testováno na SARS-CoV-2, proto pomoc armády byla nezbytně nutná. 

,,Po příjezdu do místa nasazení jsme se seznámili se situací, následně proběhlo proškolení ředitelkou Dětského domova v Řepištích Soňou Tarhoviskou. Poté jsme navázali součinnost se skupinou čtyř kolegů z Přáslavic, kteří přijeli o den dříve, abychom mohli plnit úkoly dle výše uvedeného nařízení v souladu s požadavky a pokyny ředitelky dětského domova“, uvedl nadporučík Richard Pasírbek, který v Moravské Třebové zastává funkci velitele čety-vychovatele.  

,,Ocitli jsme se ve zcela bezprecedentní situaci, kdy jsme kompletně museli zabezpečit úplný chod dětského domova včetně péče o svěřené osoby pod vedením jediného přítomného kmenového zaměstnance tj. paní ředitelky. Vzhledem k úrovni mentálního a tělesného postižení všech svěřenců, kdy si někteří neumí dojít ani sami na záchod, neumí mluvit, sami se najíst apod., se jednalo vskutku o nelehký úkol“, doplňuje Richard Pasírbek.

Dle slov ředitelky Soni Tarhoviské se vojáci úkolu ujali se ctí a plně dokázali zastoupit nepřítomný personál.

V Řepištích by vojáci měli zůstat do 18. prosince 2020.

Fotogalerie

Nahoru