Home page > Aktuality > Ostravští záložníci cvičili formou e-learningu

Ostravští záložníci cvičili formou e-learningu

Vojáci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava cvičili prostřednictvím nové výcvikové platformy, metodou on-line. Ve dnech 19. 11 .- 27. 11. 2020 výcvik absolvovalo 171 ostravských vojáků všech hodnostních sborů.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v podzimních měsících se cvičení aktivní zálohy přesunulo z výcvikového prostoru do on-line prostředí. Hlavním cílem rezortu je zachování akceschopnosti armády a udržení schopností aktivní zálohy.

Nasazení příslušníků aktivní zálohy v boji proti pandemii COVID-19 nelze do budoucna vyloučit. Armáda České republiky v letošním roce plnila a dále plní celou řadu úkolů spojených s pandemickou krizí. Všechny úkoly doposud zastávali profesionální vojáci. S použitím příslušníků aktivní zálohy armáda počítá jako akceschopné zálohy, a to v případě, kdy kapacity profesionální armády již nebudou postačovat.

,,Některé armády světa mají tuto metodu výcviku již zavedenou, proto i do budoucna chceme tento typ přípravy pro vzdělávání vojáků zachovat. Armáda musí jít s dobou a hledat moderní způsoby edukačního procesu. Nová forma přípravy rozšiřuje především teoretické znalosti vojáků“, uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

E-learnigová forma byla ideální možnost, jak záložníky zdokonalit v teorii, na kterou v běžném výcviku není tolik času. Devíti denní cvičení bylo rozděleno podle hodnostních sborů na mužstvo a poddůstojníky, praporčíky a důstojníky. Na závěr vojáky čekal souhrnný test.

,,Je to pro nás nová a přínosná zkušenost. Vojáci si musí uvědomit, že jedním z pilířů pro zvládnutí taktických činností jsou teoretické základy. Těší mě, že v době pandemické krize můžeme i nadále cvičit. V případě potřeby jsme připraveni k operačnímu nasazení při řešení krizových situací“, řekl velitel ostravské roty nadporučík René Petr.

Fotogalerie

Nahoru