Home page > Ekonomické zabezpečení

Ekonomické zabezpečení

V oblasti ekonomického zabezpečení:

 • ve smyslu zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, vyplácí peněžní náležitosti
  • vojákům v záloze ve službě:
   • podle  § 24 služné podle hodnosti  stanovené pro služební místo na kterém je voják zařazen
   • podle § 25 příplatek za službu v zahraničí
  • vojákům v aktivní záloze podle  § 26
   • odměnu AZ ve výši 18 000,-Kč ročně (při splnění zákonných podmínek)
   • zvýšenou odměnu podle celkové délky zařazení vojáka v aktivní záloze
   • kteří studují studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezentačního studia a pokud nedosáhli věku 26 let motivační odměnu ve výši 6 000,-Kč v kalendářním roce, ve kterém byli zařazeni do aktivní zálohy
    • odměna a motivační odměna se vyplácí v poměrné části podle počtu kalendářních měsíců zařazení v aktivní záloze (trvání vysokoškolského studia)
  • vojákům, kteří požádali o účast na vojenském cvičení podle branného zákona v případě jeho vykonání odměnu ve výši 1000,-Kč za kalendářní měsíc, ve kterém bylo vykonáno vojenské cvičení (nejvýše 12 000,-Kč za kalendářní rok; tato odměna se netýký vojáků v aktivní záloze)
 • ve smyslu §§ 36 - 38 zákona  č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, vyplácí finanční podporu zaměstnavateli
 • proplácí níže uvedené náklady spojené s brannou povinností ve smyslu § 36 zákona č.585/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů:

- prokázané jízdné k odvodnímu řízení, k odbornému vyšetření, k přezkumnému řízení vojáka v záloze a k projednání odvolání proti němu, k nástupu výkonu vojenského cvičení, služby v operačním nasazení nebo mimořádné služby a propuštění z nich,

- náklady na pořízení fotografií pro vystavení vojenských dokladů

 • poskytuje podklady pro přidělování příspěvků z FKSP pro vybrané kategorie důchodců resortu MO,

Nahoru