Kontakty

Návěstí:    Rekrutační pracoviště Ostrava (není součástí KVV Ostrava)

Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, účast na vojenském cvičení nebo studium na vojenských školách je od 1. října 2018 řešena Rekrutačním pracovištěm Ostrava na adrese - Matiční 1042/2, Moravská Ostrava a Přívoz -mapa.

Ostatní agendy, včetně aktivních záloh, zůstávají v působnosti KVV Ostrava na stávající adrese - Nádražní 119, Moravská Ostrava a Přívoz.


Krajské vojenské velitelství Ostrava 

Kontaktní poštovní adresa
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
Moravská Ostrava a Přívoz       mapa
Úřední hodiny :
KVV Ostrava  
pondělí 8:00 - 17:00 hod.
úterý 8:00 - 14:00 hod.
středa 8:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 - 13:00 hod.
Telefonní čísla pro řešení správních agend a komunikaci s veřejností

Ředitel KVV
Velitel posádky

plukovník Ing. Jaroslav HRABEC

973 487 700
Správce posádky praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ 973 487 723
Komunikace s orgány státní správy, samosprávy a společenskými organizacemi Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727
Tiskový mluvčí praporčík Mgr. Martin OGOŘALEK 973 487 713

Projekty

 - péče o voj. důchodce a válečné veterány

- POKOS (příprava občanů k obraně státu)

Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727

 

Agenda vojáků v aktivní záloze a dobrovolná vojenská cvičení

- personální náležitosti AZ Kateřina LYČKOVÁ, DiS 973 487 726
 - finanční náležitosti  aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení Ing. Kateřina ČEJKOVÁ 973 487 725
- evidence AZ a DVC praporčík Ing. Pavel RIESS 973 487 755
Agenda vojáků v záloze - evidence zálohy
- vojenské knížky
- potvrzení pro důchodové a sociální zabezpečení
praporčík Petr KULA 973 487 752
praporčice Simona  GARNOLOVÁ 973 487 750
Agenda pohledávek - správa pohledávek rezortu MO vůči fyzickým a právnickým osobám nadrotmistr Bc. Petr VINCENEC 973 487 740
Informační služba stálá služba 973 487 770
Telefonní čísla organizačních součástí KVV
Velení Sekretariát ředitele Kateřina LYČKOVÁ, DiS 973 487 726
Starší pracovník štábu
- vedoucí praporčík
praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ 973 487 723
Personální úsek Vrchní rada Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727
Ekonomický úsek Vrchní rada Ing. Hana FIŠEROVÁ 973 487 720
Operační oddělení Vedoucí podplukovník Ing. Jiří PALIČKA 973 487 719
Oddělení podpory Vedoucí major Ing. Milan MATUŠEK 973 487 737
Oddělení obranných příprav Vedoucí major Ing. Martin BENDÍK  973 487 748

Komunikační a informační systémy

Ing. Roman ČECH

973 487 762

Bezpečnostní manažer praporčík Radim DUŽÍ 973 487 732
Stanice poštovního spojení nadrotmistryně Miroslava BLINKOVÁ 973 487 733

Pěší rota AZ

Velitel

poručík v záloze Bc. René PETR

605 265 513 rene.petr@seznam.cz

Zástupce velitele poručík v záloze Mgr. Viktor PANUŠKA

704 506 986
pandy@volny.cz

Vedoucí praporčík

nadrotmistr v záloze
Jaroslav HOLÍK

603 584 960

jarosla.holik@volny.cz

Čísla faxu
Fax  973 487 703
Adresa internetové stránky
http://www.kvv-ostrava.army.cz
Elektronické adresy
 

Datová schránka:

   - identifikace: chmaejr
   - typ schránky:Orgán veřejné moci
   - organizace: Krajské vojenské velitelství Ostrava
   - IČO: 60162694
 

dokument typu .doc Seznam všech datových stránek resortu Ministerstva obrany ČR ke stažení

e-mail:  

 

Nahoru