Kontakty

Návěstí:    Rekrutační pracoviště Ostrava (není součástí KVV Ostrava)

Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání a na vojenské školy je od 1. července 2013 řešena Rekrutačním pracovištěm Ostrava na adrese - Matiční 1042/2, Moravská Ostrava a Přívoz - mapaúřední hodiny, telefonní spojení, e-mail

Ostatní agendy, včetně aktivních záloh, zůstávají v působnosti KVV Ostrava na stávající adrese - Nádražní 119, Moravská Ostrava a Přívoz.


Krajské vojenské velitelství Ostrava 

Kontaktní poštovní adresa
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
Moravská Ostrava a Přívoz       mapa
Úřední hodiny :
KVV Ostrava  
pondělí 8:00 - 17:00 hod.
úterý 8:00 - 14:00 hod.
středa 8:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 - 13:00 hod.
Telefonní čísla útvarů

ředitel KVV

plukovník Ing. Jaroslav HRABEC

 

 - péče o voj. důchodce a válečné veterány

Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727

 - finanční náležitosti  aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení

Ing. Kateřina ČEJKOVÁ 973 487 725

- finanční náležitosti  aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení

Ing. Hana FIŠEROVÁ 973 487 720

vedoucí operačního oddělení

podplukovník Ing. Jiří PALIČKA 973 487 719

- tiskový mluvčí

praporčík Mgr. Martin OGOŘALEK

973 487 713

- správce posádky

praporčík Petr KULA

973 487 752

vedoucí oddělení podpory 

major Ing. Milan MATUŠEK  973 487 737

  - vedení pohledávek

Marcela CHADZIPANAJOTIDISOVÁ

 973 487 742

vedoucí oddělení obranných příprav

major Ing. Martin BENDÍK

 973 487 748

 - vedení evidence povinné zálohy

praporčík Petr KULA

 973 487 752

 - vedení evidence povinné zálohy

praporčice Simona GARNOLOVÁ

 973 487 750

 - agenda aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení

praporčík Ing. Pavel RIESS

 973 487 755

 - agenda aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení

nadrotmistr Pavel PANDOLAROVSKÝ

973 487 723

velitel pěší roty aktivní zálohy

poručík v záloze Bc. René PETR

605 265 513

rene.petr@seznam.cz

- zástupce velitele pěší roty aktivní zálohy

poručík v záloze Mgr. Viktor PANUŠKA

704 506 986

pandy@volny.cz

- vedoucí praporčík

 

 

Čísla faxu
Fax  973 487 703
Adresa internetové stránky
http://www.kvv-ostrava.army.cz
Elektronické adresy
 

Datová schránka:

   - identifikace: chmaejr
   - typ schránky:Orgán veřejné moci
   - organizace: Krajské vojenské velitelství Ostrava
   - IČO: 60162694
 

dokument typu .doc Seznam všech datových stránek resortu Ministerstva obrany ČR ke stažení

e-mail:  

 

Nahoru