Home page > Nadřízený stupeň

Nadřízený stupeň

nadřízeným stupněm KVV Ostrava je

 

Velitelství teritoria 
TÁBOR

odvolacím orgánem v otázkách správního řízení je 

Ministerstvo obrany ČR

(příslušný organizační útvar *) 

 

* bližší určení včetně adresy dle konkrétní oblasti sdělí KVV Ostrava  

Nahoru