Home page > Státní správa

Státní správa

V oblasti státní správy:

 • zákonné normyKVV Ostrava plní úkoly v oblasti státní správy vyplývající ze zákona č. 585/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů,
 • spolupracuje s územními orgány státní správy a samosprávy v oblasti branné povinnosti občanů,
 • rozhoduje o žádostech občana o povolání do služebního poměru vojáka z povolání mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav,
 • rozhoduje o žádostech občana o zařazení do aktivní zálohy (dále jen AZ) mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav,
 • rozhoduje o žádostech občana o účast na dobrovolném vojenském cvičení mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav,
 • vydává rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu,
 • povolává osoby k výkonu vojenské činné služby,
 • za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu zabezpečuje realizaci odvodního řízení,
 • přijímá a rozhoduje o žádostech o zproštění výkonu mimořádné služby, vede evidenci zproštěných vojáků v záloze,
 • přijímá a zkoumá prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby vojáků v záloze z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání,
 • povolává vojáky v záloze k přezkumnému řízení,
 • řeší přestupky proti branné povinnosti v souladu se zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • povolává občany k osobnímu jednání v rámci správního řízení, je-li jejich osobní účast nutná,
 • vede evidenci, provádí výběr a zařazení do jednotek AZ na volná systemizovaná místa,
 • vede vojenskou evidenci v souladu se zákonem č.585/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • plní povinnosti provozovatele informačního systému služby a personálu, vojenské evidence osob,
 • poskytuje informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede evidenci registrovaných klubů vojenské historie nebo jiných občanských sdružení zabývající se vojenskou tématikou v místní působnosti KVV.

 

Nahoru