Home page > Úřední deska

Úřední deska

Oznámení ředitele KVV Ostrava

Oznamuji všem žadatelům a návštěvníkům Krajského vojenského velitelství Ostrava, že na základě rozhodnutí hlavní hygieničky Ministerstva obrany čj. MO344325/2020-1457 ze dne 27. listopadu 2020 k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie a v duchu ustanovení § 113 zákona o státní službě a § 101 a § 102 zákoníku práce, v souvislosti s aktuálním vývojem situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, se  od 15. února 2021 od 0.00 hodin:

  • osobní kontakt nahradí kontaktem písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci;
            Možnosti komunikace:
                    - telefonicky, písemně  (Potřebuji si vyřídit nebo Kontakty)
                    - emailem (kvv-ostrava@army.cz)
  • příjem veškerých dokumentů od třetích osob či jiných subjektů mimo Ministerstvo obrany se uskuteční pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (pracoviště ochrany informací); vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace;
  • při kontaktu s třetí osobou se přijmou opatření zabraňující přímému kontaktu a budou dodržována zvýšená hygienická opatření (zejména za použití virucidních prostředků);

Osobní kontakt je možný pouze za zvýšených hygienických opatření v úředních hodinách.

plk. gšt. Ing. Jaroslav Medek
ředitel KVV Ostrava

Oznámení ředitele KVV Ostrava pro vojáky aktivní zálohy

Na základě Rozhodnutí Ministerstva obrany k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie, v souvislosti se zamezením šíření epidemie infekčního onemocnění  novým koronavirem (Covid – 19) mezi příslušníky a zaměstnanci rezortu Ministerstva obrany jsou v měsících leden až květen 2021 přeplánována pravidelná vojenská cvičení vojáků AZ.

plk. gšt. Ing. Jaroslav Medek
ředitel KVV Ostrava

Návěstí: zrušení akcí POKOS

V souladu s rozhodnutím hlavní hygieničky Ministerstva obrany ČR k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie jsou do odvolání ZRUŠENY VEŠKERÉ AKCE POKOS.

plk. gšt. Ing. Jaroslav Medek
ředitel KVV Ostrava

Nahoru