Home page > Aktuality > Cvičení Hradba 2021

Cvičení Hradba 2021

Ve dnech 16. až 22. září 2021 proběhne celorepublikové cvičení teritoriálních jednotek ,,HRADBA 2021“, do kterého se zapojí více než tisíc vojáků aktivní zálohy pěších rot krajských vojenských velitelství a na tři stovky profesionálních vojáků Armády České republiky. Probíhat bude současně ve všech krajích na celém území České republiky.

Cvičení ,,HRADBA 2021“ prověří schopnosti všech velitelských stupňů teritoriálních jednotek při plnění úkolů v operacích k zajišťování obrany a vnitřní bezpečnosti České republiky. V tomto roce je cvičení zaměřeno především na zajištění ochrany a obrany objektů kritické infrastruktury a plnění úkolů při podpoře Integrovaného záchranného systému, konkrétně v asistenční spolupráci s Policií České republiky. Stejně významným úkolem bude zajišťování podpory spojeneckých jednotek na našem území.

Do letošního prověřovacího cvičení se zapojí téměř šedesát záložáků z Krajského vojenského velitelství Ostrava, kteří prvotní přípravu na výcvik zahájili již v sobotu 4. září 2021. Mediální den proběhne v úterý 21. září 2021 v areálu Elektrorozvodny Kletné, jehož součástí budou ukázky schopností jednotky aktivní zálohy ostravského velitelství. Cvičení ,,Hradba 2021“ se zúčastní významní představitelé Armády České republiky a Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie

Nahoru