Home page > Kontakty

Kontakty

Návěstí:    Rekrutační pracoviště Ostrava (není součástí KVV Ostrava)

Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, účast na vojenském cvičení nebo studium na vojenských školách je od 1. října 2018 řešena Rekrutačním pracovištěm Ostrava na adrese - Matiční 1042/2, Moravská Ostrava a Přívoz -mapa.

Tel. 973 488  111,                     e-mail: kariera.ostrava@army.cz


Krajské vojenské velitelství Ostrava 

Kontaktní poštovní adresa
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
Moravská Ostrava a Přívoz       mapa
Úřední hodiny
KVV Ostrava  
Upřesněné podmínky kontaktu jsou uvedeny na úvodní stránce
pondělí 08:00 - 17:00 hod.
úterý 08:00 - 14:00 hod.
středa 08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 08:00 - 14:00 hod.
pátek 08:00 - 13:00 hod.
Telefonní čísla pro řešení správních agend a komunikaci s veřejností

Ředitel KVV
Velitel posádky

plk. gšt. Ing. Jaroslav MEDEK

 
Tiskový mluvčí kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK

973 487 713

602 560 281

Správce posádky praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ 973 487 723
Komunikace s orgány státní správy, samosprávy a společenskými organizacemi Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727

Projekty

- POKOS (příprava občanů k obraně státu)

kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK

973 487 713

602 560 281

 - péče o voj. důchodce a válečné veterány Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727

Agenda vojáků v aktivní záloze a dobrovolná vojenská cvičení

- personální náležitosti AZ Kateřina LYČKOVÁ, DiS 973 487 726
 - finanční náležitosti  aktivních záloh a dobrovolných vojenských cvičení Ing. Kateřina ČEJKOVÁ 973 487 725
- evidence AZ a DVC praporčík Ing. Pavel RIESS 973 487 755
nadrotmistr Lukáš MARTINÍK 973 487 754
Agenda vojáků v záloze - evidence zálohy
- vojenské knížky
- potvrzení pro důchodové a sociální zabezpečení
praporčík Petr KULA 973 487 752
praporčice Simona  GARNOLOVÁ 973 487 750
Agenda pohledávek - správa pohledávek rezortu MO vůči fyzickým a právnickým osobám praporčík Bc. Petr VINCENEC

973 487 740

Informační služba stálá služba 973 487 770
Telefonní čísla organizačních součástí KVV
Velení Sekretariát ředitele Kateřina LYČKOVÁ, DiS 973 487 726
Starší pracovník štábu
- vedoucí praporčík
praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ 973 487 723
Personální úsek Vrchní rada Bc. Irena POHLUDKOVÁ 973 487 727
Ekonomický úsek Vrchní rada Ing. Hana FIŠEROVÁ 973 487 720
Operační oddělení Vedoucí podplukovník Ing. Jiří PALIČKA 973 487 719
Oddělení podpory Vedoucí major Ing. Milan MATUŠEK 973 487 737
Oddělení obranných příprav Vedoucí major Ing. Martin HASTÍK  973 487 747

Komunikační a informační systémy

Ing. Roman ČECH

973 487 762

Bezpečnostní manažer praporčík Radim DUŽÍ 973 487 732
Stanice poštovního spojení nadrotmistryně Miroslava BLINKOVÁ 973 487 733

Pěší rota AZ

Velitel

nadporučík v záloze Bc. René PETR

605 265 513 rene.petr@seznam.cz

Zástupce velitele poručík v záloze Mgr. Viktor PANUŠKA

704 506 986
pandy@volny.cz

Vedoucí praporčík

nadrotmistr v záloze
Jaroslav HOLÍK

603 584 960

jaroslav.holik@volny.cz

Čísla faxu
Fax  973 487 703
Adresa internetové stránky
http://www.kvv-ostrava.army.cz
Elektronické adresy

e-mail:  

      kvv-ostrava@army.cz 

Datová schránka:

   - identifikace: chmaejr
   - typ schránky:Orgán veřejné moci
   - organizace: Krajské vojenské velitelství Ostrava
   - IČO: 60162694
 

Všechny datové schránky resortu Ministerstva obrany ČR a státních příspěvkových organizací v jeho působnosti

Přípustné datové formáty:

Pro doručení do datových schránek Ministerstva obrany ČR je možno použít pouze datové formáty podle níže uvedených pravidel. Při použití jiných formátů nemusí být datové schránky způsobilé takové podání přijmout.

Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS:

dokument typu .docPravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS

 

Nahoru