Home page > POKOS

POKOS

Návěstí: zrušení akcí POKOS
V souladu s rozhodnutím hlavní hygieničky Ministerstva obrany ČR k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie jsou do odvolání ZRUŠENY VEŠKERÉ AKCE POKOS.

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Více informací naleznete na odkazu: http://www.pokos.army.cz

 

 

POKOS v Moravskoslezském kraji

 

 

Koordinátorem problematiky POKOS na teritoriu Moravskoslezského kraje je Krajské vojenské velitelství Ostrava, které pravidelně realizuje pro učitele základních a středních škol akreditované školení Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Z hlediska dlouhodobého záměru stěžejního segmentu přípravy občanů k obraně státu je primárním cílem daného školení připravit učitele základních a středních škol na začlenění stanovených témat POKOS do vyučovacího procesu. Školení je zdarma.

V Moravskoslezském kraji je součástí koncepce POKOS také její atraktivní a žádaná forma v podobě prezentace Armády České republiky a pořádání branně vědomostních závodů na jednotlivých školách. Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou poskytovány během školení.

 

Aktuality POKOS v Moravskoslezském kraji

Příručka POKOS pro učitelé základních a středních škol

 

Termíny školení v roce 2021

09:00-13:00 hod

Krajské vojenské velitelství Ostrava připravuje v roce 2021 školení učitelů základních a středních škol.

8. 3. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 22. 2. 2021 - termín zrušen z důvodu pandemické situace

12. 4. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 29. 3. 2021 - termín zrušen z důvodu pandemické situace

18. 10. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 4. 10. 2021

3. 11. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 22. 10. 2021

 

Učitelé základních a středních škol Moravskoslezského kraje se mohou přihlásit na školení POKOS zasláním níže uvedených údajů na e-mailovou adresu kontaktní osoby (kpt. Mgr. Martin Ogořalek):

- titul, jméno příjmení

- datum narození

- úplný název a adresa školy včetně obce, ulice a PSČ

- vybraný termín školení

 

Kontaktní osoba:

kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK
tel.č. 973 487 713, 602 560 281
Email: martin.ogoralek@army.cz
 

Fotogalerie

Nahoru